Hieronder hebben wij een aantal vertalingen van Duitse standaard zinnen geplaatst die u kunt gebruiken bij het schrijven van een brief in het Duits of bij het inwinnen van informatie per telefoon. Ook Euroglot Translator komt bij dit soort zinnen tot een goede vertaling. Soms met behulp van het geintegreerde Euroglot woordenboek om tot de ideale vertaling te komen en in andere gevallen zonder het Euroglot woordenboek te gebruiken. Het onderstaande kan u dus ook een indicatie geven van hetgeen u op dit moment zou kunnen vertalen met de bèta versie van Euroglot Translator. U krijgt deze bèta versie gratis meegeleverd bij uw Euroglot Professional aankoop.

 

Een brief schrijven

Geachte heer/mevrouw de Vries
Sehr geehrte Herr/Frau de Vries

Geachte dames en heren
Sehr geerthe Damen und Herren

Met betrekking tot
In Bezug auf

U wordt dringend verzocht
Sie werden aufgefordert

Het is ons oogmerk om…
Es ist unsere Absicht um…

Helaas moeten wij mededelen dat…
Leider müssen wir mitteilen das

Ik dank u bij voorbaat
Ich danke Ihnen im voraus

Met vriendelijke groet
Mit freundlichem Gruß / Mit freundlichen Grüßen

Hoogachtend
Hochachtungsvoll

Vertrouwelijk
Vertraulich

Ter attentie van
Zuhanden von

Met verzoek om terugzending
Mit Bitte um Rücksendung

Volgens telefonische afspraak
Nach telefonischer Verabredung

Wij danken u voor uw schrijven
Wir danken Ihnen für Ihr schreiben

Met verzoek om commentaar
Mit Bitte um Kommentar

Mijn schrijven heeft betrekking op
Mein Schreiben bezieht sich auf

Uw brief van
Ihr Schreiben vom

Zoals vandaag telefonisch besproken
Wie heute telefonisch besprochen

Bijlage
Anlage

Als bijlage sturen wij onze catalogus
In der Anlage senden wir unseren Katalog

In afwachting van uw antwoord
In Erwartung Iherer Antwort

De garantievoorwaarden vindt u in de bijlage
Die Garantiebedingungen finden Sie in der Anlage

Helaas kan ik u telefonisch niet bereiken
Leider kann ich Sie telefonisch nicht erreichen

 

Informatie inwinnen

Heeft u e-mail?
Haben Sie e-mail?

Wat is uw adres?
Was ist Ihre Anschrift?

Kan iemand mij helpen?
Kann irgendjemand mir helfen?

Kan ik een boodschap achterlaten?
Kann ich eine Nachricht hinterlassen?

Het is ons oogmerk om…
Es ist unsere Absicht um…

Helaas moeten wij mededelen dat
Leider müssen wir mitteilen das

Ik heb een probleem
Ich habe ein Problem

Als het te snel gaat

Kunt u het nummer herhalen?
Können Sie die Nummer wiederholen?

Ik kan u helaas niet verstaan
Ich kann Sie leider nicht verstehen

Kunt u dat spellen
Können Sie das buchstabieren?

Helaas moeten wij mededelen dat
Leider müssen wir mitteilen das

Wat betekent dat?
Was heißt das? / Was bedeutet das?