Niet alle zinnen in Euroglot Translator worden goed vertaald. Het gaat hierbij vaak om lange gecompliceerde zinnen. Er zijn meerdere reden waarom een zin niet goed wordt vertaald. Soms wordt de verkeerde betekenis gekozen en kunt u de zin aanpassen met behulp van het woordenboek waarna u een correct vertaalde zin krijgt. Soms is de hele structuur van de zin fout. Dan zijn er nog geen regels aanwezig om de zin correct te vertalen.

Er zijn nog geen grammaticale regels aanwezig voor de zin

Het missen van grammaticale regels is een van de redenen dat een zin niet goed wordt vertaald. De zin kan dan niet worden geanalyseerd waardoor er geen correcte vertaling kan worden gegenereerd. De betreffende regel in de software om de zin te ontleden en opnieuw op te bouwen volgens de grammaticale regels van de andere taal is er dan nog niet. Hieronder een voorbeeld van een zin waarbij nog geen grammaticale regels aanwezig zijn.

translator_7

Indien u een vertaling als deze terug krijgt kunt u niets met de vertaling. U kunt er echter wel voor zorgen dat uw Euroglot beter wordt. Indien u de zin bij ons aanlevert zorgen wij ervoor dat de juiste grammaticale regel wordt geschreven. Iedere maand kunt u de verbeteringen die wij hebben verzameld en uitgevoerd gratis downloaden.
Verkeerde betekenis gekozen
Soms is alleen de initiële vertaling onjuist omdat de verkeerde betekenis is gekozen. Op het eerste oog lijkt de zin verkeerd vertaald, maar het verkeerde concept is gekozen. Hieronder het voorbeeld met de zin: “hij doet de lamp weer aan”.  De vertaling lijkt op het eerste oog incorrect. Echter, alleen de verkeerde betekenis is gekozen.

translator_8

Wanneer ik op het verkeerd vertaalde woord “causes” klik zie ik in het woordenboek dat het woord “Aandoen” in het Nederlands meerdere betekenissen kan hebben. Ik bedoel in deze context niet aandoen in de zin van iemand iets aan doen of “iets veroorzaken” maar aandoen in de zin van “inschakelen”. Ik kies nu voor “turn on” en kies met de rechtermuisknop voor “gebruik deze vertaling”. 

translator_9

Nu wordt de zin goed vertaald.

translator_10
Euroglot zal steeds beter worden.

We werken hard steeds meer zinnen goed te kunnen vertalen. U kunt ons hierbij helpen. Als u verkeerd vertaalde zinnen bij ons aanlevert kunnen wij hiermee het programma verbeteren. Iedere maand zullen wij alle verbeteringen ter download aan u aanbieden. U kunt deze regelsets dan downloaden via onze website. Hoe meer verkeerd vertaalde zinnen wij ontvangen, hoe meer en sneller wij in staat zullen zijn om het programma te verbeteren. U kunt de zinnen voorlopig per e-mail aan ons aanleveren.