Inhoudsopgave:

 1. Introductie
 2. Kiezen van twee basistalen
 3. Uw eerste zoekopdracht
 4. Talen wisselen
 5. Thesaurus en gedetailleerd
 6. Vervoegingen herkennen en bekijken
 7. De in-app winkel, overzicht
 8. Een aankoop doen
 9. De zoekgeschiedenis
 10. Uitspraak beluisteren
 11. Kopiëren naar het klembord
 12. Alternatieve manieren om woorden te zoeken
 13. Instellingen

Dit document is nog niet volledig.

 

1. Introductie

De Euroglot app voor Android is geschikt voor het opzoeken van woorden en uitdrukkingen in onze basis- en vakspecifieke woordenboeken. Ze bevat dezelfde woordenboeken als onze desktop software, Euroglot voor Windows en Euroglot voor Mac OSX. Dit betekent dat er zes talen beschikbaar zijn. Er kan met de basiswoordenboeken vertaald worden tussen iedere combinatie van talen. Ook is het mogelijk vervoegingen van een woord of uitdrukking op te vragen, de thesaurus te bekijken en voor vier talen de uitspraak van de meeste woorden te horen. Vakspecifieke woordenboeken zijn niet altijd in alle talen aanwezig en in niet ieder vakspecifiek woordenboek is er de mogelijkheid de woorden en uitdrukkingen erin te vervoegen (dit geld met name voor Chemisch, Medisch en Spreekwoorden).

 

2. Kiezen van twee basistalen

Bij de eerste keer opstarten van de app krijgt u de mogelijkheid twee talen te kiezen en kunt u vervolgens gratis de basiswoordenboeken gebruiken om tussen deze twee talen te vertalen.

Begintalen screenshot

 

3. Uw eerste zoekopdracht

Nadat u uw basistalen gekozen heeft, en iedere volgende keer dat u de Euroglot app opnieuw opstart, komt u in een leeg vertaalvenster.

Leeg scherm screenshot

Vanuit hier kunt u woorden en uitdrukkingen opzoeken door deze in te voeren in de zoekbalk, de zoekgeschiedenis opvragen door de knop te gebruiken rechts in de zoekbalk en u kunt verschillende functies aanroepen in de menubalk, boven aan het scherm.

Hoofdmenu screenshot

We beginnen bij het opzoeken van een woord. Zodra u begint letters te selecteren op het toetsenbord, verschijnen deze in de zoekbalk. Als u een tijdje geen letters invoert zal er een alfabetisch gesorteerde lijst van woorden en uitdrukkingen verschijnen die liggen rondom wat u op dat moment ingevoerd heeft. Mogelijk staat uw brontaal niet goed ingesteld en worden woorden in een andere taal getoond dan u in gedachte had. Kijkt u dan in hoofdstuk 4 hoe u uw brontaal kunt wisselen.

Zoekomgeving screenshot

U kunt door deze lijst heen en terug scrollen en woorden selecteren die vervolgens in de zoekbalk verschijnen. Zodra u op de opzoekknop drukt (links in de zoekbalk of op het toetsenbord) wordt het gene wat in de zoekbalk staat opgezocht. Standaard verschijnt een overzicht van alle begrippen waarin het woord voorkomt met de brontaal links en de vertalingen rechts.

Overzicht screenshot

 

4. Talen wisselen

De bron en doeltaal kunt u wisselen door eerst op het icoontje met de vlaggetjes te kiezen bovenaan in de menubalk. Vervolgens kiest u voor brontaal. Hier ziet u uw beschikbare talen. U kiest nu een  brontaal door op de brontaal button drukken en een doeltaal door op de doeltaal button te klikken. Bron- en doeltaal kunnen worden gewisseld door op de pijltjes button in het midden te drukken.

 

Talenwissel screenshot

Om van- of naar een extra taal te kunnen vertalen hoeft u maar een extra basiswoordenboek aan te schaffen. U kunt dan direct vertalen van en naar alle overige basiswoordenboeken die u al heeft. Geeft uw keuze van de twee basiswoordenboeken maar twee vertaalrichtingen, een derde boek geeft u er meteen zes. In hoofdstuk 7 kunt u lezen hoe u meer woordenboeken kunt aanschaffen.

 

5. Thesaurus en gedetailleerd

De naam thesaurus is afkomstig uit het Grieks en betekent “schat” of “schatkamer”. Een thesaurus ondersteunt bij het zoeken en zorgt ervoor dat u meer en betere resultaten vindt. De thesaurus geeft synoniemen en betekenisverwante woorden. Nadat u de Thesaurus module heeft aangekocht kunt u per woord, uitdrukking of spreekwoord de Thesaurus bekijken door in de menubalk op het T icoontje te drukken. Vervolgens kunt u met de pijltjes door de verschillende vormen van het opgezochte woord bladeren en de synoniemen en betekenisverwante woorden bekijken. U kunt terug gaan naar het overzicht door op het pijltje aan de linkerkant van de menubalk te drukken.

Thesaurus screenshot

Door op het icoontje te klikken met het vergrootglas kunt u gedetailleerde informatie over de vertalingen bekijken. Indien de menubalk te klein is om het icoontje weer te geven vindt u deze optie in het menu rechtsboven onder de naam “gedetailleerd”.

Detail modus screenshot

 

6. Vervoegingen herkennen en bekijken

U kunt vervoegingen en verbuigingen van een woord bekijken door het woord in de bron of de doeltaal te selecteren en uw vinger enkele seconden op het woord te houden. Er verschijnt nu een apart context menu. Kies voor grammatica. U krijgt nu alle vervoegingen, verbuigingen of vergrotende en overtreffende trappen te zien.

Indien er van een woord geen grammatica beschikbaar is, is het woord grijs en kunt u het contextmenu niet oproepen voor dit woord.

 

Context menu screenshot

 

Grammaticageneratie screenshot

 

7. De in-app winkel, overzicht

Via de in-app winkel kunt u de functionaliteit van de Euroglot app uitbreiden.

In-app store screenshot

U kunt extra woordenboeken aankopen, uitspraakmodules en enkele functionaliteitsuitbreidingen die gelden voor alle woordenboeken.

Aangezien u twee basistalen gratis heeft gekregen kunt u de overige vier talen via de winkel aankopen. Er zijn zes vakspecifieke woordenboeken met de volgende eigenschappen:

 • ICT, zes talen. Grammatica voor Nederlands, Engels, Duits en Frans.
 • Medisch,drie talen, Nederlands, Engels en Duits.
 • Technisch, vier talen, Nederlands, Engels, Frans en Duits. Met grammatica.
 • Chemisch,zes talen.
 • Financieel, vier talen, Nederlands, Engels, Frans en Duits. Met grammatica.
 • Spreekwoorden, vier talen, Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Voor vier talen zijn er uitspraakmodules waarin u veel woorden en uitdrukkingen kunt beluisteren in de stem van een spreker die de taal als moedertaal beheerst. Deze uitspraakmodules zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

De twee functionaliteitsuitbreidingen die voor alle woordenboeken gelden zijn:

 • De mogelijkheid vervoegingen te herkennen bij invoer in het zoekveld in de zoekbalk (zie hoofdstuk 2) en het genereren van alle vervoegingen van veel opgezochte woorden en uitdrukkingen zoals in hoofdstuk 6.
 • Het tonen van een thesaurus en gedetailleerde weergave van vertalingen van een geselecteerd woord in de brontaal zoals in hoofdstuk 5.

Als u probeert gebruik te maken van een functionaliteit die niet is aangekocht, krijgt u hiervan in een dialoogscherm een melding.

Aankopen functionaliteit screenshot

Als u kiest voor kopen wordt u naar de in-app winkel geleid terwijl u na annuleren door kunt gaan met uw werkzaamheden.

 

8. Een aankoop doen

Een aankoop doet u door een selectie te maken in de tabel van aan te kopen onderdelen en de aankoopknop in het menu aan te klikken. U kunt ook nogmaals het aan te kopen onderdeel selecteren. Vervolgens verschijnt een aankoopdialoogscherm van de Google Play store.

(img todo)

De Google Play store neemt het aankoopproces vervolgens over en na de betaling komt u terug in de in-app winkel.

U kunt ten alle tijden de aankoop annuleren. U krijgt hier een bevestiging van te zien. Ook als er problemen zijn bij het afhandelen van een aankoop krijgt u een foutmelding op deze wijze.

Annulering aankoop screenshot

Mocht u wel een aankoop betaald hebben via de Google Play store maar u krijgt een foutmelding verderop in het proces, dan kunt u met ‘Herstel aankopen’ proberen opnieuw al uw aankopen te valideren.

In-app store menu screenshot

Hierbij worden al uw aankopen opgevraagd bij de Google Play store en op de achtergrond gevalideerd bij onze transactieserver. Ook krijgt u de mogelijkheid opnieuw uw gratis basistalen te kiezen. Mocht u basiswoordenboeken aangeschaft hebben dan wordt na validatie die taal grijs gemaakt in het selectiescherm. Als uw internetverbinding slecht is kan dit even duren. Kiest u alstublieft geen talen waarvan u weet dat u ze al heeft aangeschaft. Aanbevolen wordt om een goede wifi verbinding op te zoeken als u problemen blijft houden.

 

9. De zoekgeschiedenis

In de zoekgeschiedenis vindt u een overzicht van woorden die u eerder heeft opgezocht met erachter de bron en de doeltaal. U kunt teruggaan naar deze vertaling door op het woord te drukken.

Zoekgeschiedenis screenshot

 

10. Uitspraak beluisteren

De uitspraak van een woord kunt u beluisteren nadat u een uitspraak module heeft aangekocht. Heeft u bijvoorbeeld de uitspraakmodule Frans aangekocht dan kunt u een Frans woord of een Franse uitdrukkinge selecteren, het contextmenu oproepen door het woord ingedrukt te houden en kiezen voor “Spreek uit”. Het woord wordt nu uitgesproken. Is er voor een woord of uitdrukking geen uitspraak aanwezig dan is het grijs gekleurd. Het contextmenu kan dan niet benaderd worden.

 

11. Kopiëren naar het klembord

Via het contextmenu kunt u ook kiezen om het geselecteerde woord te kopiëren naar het klembord. Vervolgens kunt het plakken in uw internet browser of een iedere andere applicatie die het toestaat informatie te plakken vanaf het klembord.

Context menu screenshot

 

12. Alternatieve manieren om woorden te zoeken

(todo)

13. Instellingen

De Euroglot app heeft enkele instellingenvensters waarmee u de belangrijkste eigenschappen van de app aan uw eigen wensen kunt aanpassen. Deze instellingen zijn via het menuitem ‘Instellingen’ in het menu van het hoofdscherm bereikbaar. De volgende eigenschappen zijn instelbaar:

 • Bron- en doeltaal
 • Vormherkenning aan/uitzetten
 • Uitdrukkingen tonen
 • Ambigue vormen tonen
 • Lettertype en -grootte aanpassen
 • Schermtaal veranderen
 • Woordenboeken aan/uitzetten

Instellingen deel 1 screenshotInstellingen deel 2 screenshot

Bron- en doeltaal kunt u ook instellen zoals in hoofdstuk 4. Dit is een alternatieve manier.

Vormherkenning aan- of uitzetten is alleen beschikbaar als u de functionaliteitsuitbreiding voor vormherkenning / grammatica heeft aangeschaft.

De lettertype en -grootte instellingen hebben vooral betrekking op de zoekbalk en de tabellen waarin resultaten worden getoond zoals de overzichts- en thesaurusweergave en de grammaticaweergave.

De schermtaal staat standaard ingesteld op de systeemtaal waarop u Android heeft ingesteld. U kunt via deze instelling echter elk van de zes schermtalen kiezen die wij binnen onze app ondersteunen. De meeste gebruikersinterfaceonderdelen worden vertaald in de door u gekozen schermtaal. Knoppen, titels en de instellingen zelf. Ook de woordattributen die u bij een selectie onder de zoekresultaten ziet in het overzicht of de thesaurusweergave worden naar de schermtaal vertaald. Enkele onderdelen van de instellingen zelf zijn nog niet vertaald (standaard Engelse tekst) en mogelijk hier en daar een ander element in de gebruikersinterface. In toekomstige updates van de app zullen die worden verbeterd. De aankoopbare uitbreidingen in de in-app store zijn op dit moment alleen vertaald in het Nederlands of Engels en zullen beschreven zijn in de taal die het dichtst bij de Android systeemtaal ligt. Dit komt vanwege de koppeling met de Google Play store.

Binnen de woordenboekinstellingen kunt u de basiswoordenboeken, vormherkenning en supplement woordenboeken aan- en uitzetten.

Woordenboekinstellingen screenshot

Alleen bij aangekochte woordenboeken zijn deze instellingen beschikbaar. In de bovenstaande schermafbeelding kunt u zien dat vormherkenning en het supplement Juridisch zijn aangeschaft en dus de instellingen daarvan beschikbaar zijn.

 

Over Euroglot... screenshot