Geen enkel vertaalprogramma is in staat om een menselijke vertaler te vervangen. Waarom is het automatisch vertalen van een tekst zo moeilijk ? Wat voor zinnen kun je met Euroglot Translator(bèta) vertalen? Hierop zullen we proberen antwoord te geven in dit artikel. De komende jaren zullen we een systeem bouwen waarmee zinnen grammaticaal correct kunnen worden vertaald. Op dit moment leveren we een bèta versie mee met Euroglot waarmee u eenvoudige zinnen met behulp van het woordenboek kunt vertalen. U kunt een zin opbouwen met behulp van het woordenboek, door te spelen met taal kunt u kijken welke vertaling het beste in uw tekst past.

Lexicale dubbelzinnigheid

Er zijn verschillende redenen waarom het zo moeilijk is een tekst correct te vertalen. Ten eerste hebben we te maken met lexicale dubbelzinnigheid. Dit betekent dat woorden, en soms zelfs hele zinnen meerdere betekenissen kunnen hebben terwijl ze er hetzelfde uitzien. Wat precies de betekenis is van een woord of een zin hangt af van de context waarin dat woord gebruikt wordt. Hieronder ziet u de volgende Nederlandse zin:

Hij voorspelt het weer

Hierbij kan het woord “weer” worden bedoeld als een “weersconditie” of als “opnieuw”. De vertaling van deze zin hangt af van zijn betekenis. De zin kan worden vertaald als

“He forecasts it again” of als “He forecasts the weather”. Dit noemen we lexicale dubbelzinnigheid. In Euroglot proberen we hiermee rekening te houden door de gebruiker in staat te stellen de juiste betekenis te kiezen aan de hand van het woordenboek. De vertaling past zich dan automatisch aan, aan de omgeving van het gekozen woord. Zo is de initiële vertaling van Euroglot:

translator_

Echter, ik kan dit makkelijk veranderen in he forecasts it again door het woordenboek te raadplegen en te kiezen voor “again” als vertaling.

translator_2

Nu wordt de vertaling gelijk doorveranderd in :

translator_1

 Verschil in woordvolgorde en idiomatische uitdrukkingen

Het volgende probleem dat zich voordoet is het verschil in woordvolgorde tussen twee talen. Zo staat in het Nederlands het bijvoeglijk naamwoord meestal voor het zelfstandig naamwoord. In het Frans is dit precies andersom. Helaas gaan deze regels niet altijd op en bestaan er duizenden uitzonderingen op deze regel. Taal is eenvoudigweg erg complex en grillig. Dit is de reden dat ook veel zinnen in Euroglot nog niet goed worden vertaald. Daarom zijn we bezig om de regelset van onze software uit te breiden en zo uitzonderingen te “vangen”.

Een andere uitdaging zijn idiomatische uitdrukkingen. Iedere taal gebruikt andere uitdrukkingen om een bepaalde emotie of staat van hoedanigheid uit te drukken. Voor het herkennen van idiomatische uitdrukkingen heeft Euroglot krachtige instrumenten aan boord. Omdat het hele idee achter Euroglot is om betekenis centraal te zetten bij het vertalen is het vertalen van idiomatische uitdrukkingen een van de sterke punten van het programma. Bij een idiomatische uitdrukking als “hij kon prat gaan op zijn benoeming” wordt er dan ook gelijk een goede vertaling teruggeleverd.

translator_5

 Euroglot Translator op een goede manier gebruiken

De bèta versie van de automatische vertaalmodule van Euroglot is op dit moment vooral geschikt voor het vertalen van eenvoudige zinnen waarbij meerdere betekenissen mogelijk zijn, sneller werkwoorden te vervoegen door in plaats van de grammatica module te raadplegen, simpelweg “ik loop” of ik zou “ik zou lopen” in te typen of je tekst te verrijken en te kijken welke vorm van een woord het best past in je zin door de omgeving van het woord te bekijken.

Hij kreeg salarisverhoging wordt vertaald met “He got a raise”. Wanneer ik nu het woordenboek raadpleeg, dan zie ik dat ik ook het synoniem loonsverhoging kan aanspreken waarbij ik kies voor de vertaling “increase in wages”. Ik kies deze vertaling en mijn zin wordt nu doorveranderd in “He got an increase in wages”. Ik vind deze vertaling beter in mijn tekst passen.

translator_6

Zoals te zien is kunnen eenvoudige zinnen waarbij idiomen worden gebruikt prima worden vertaald met de bèta versie van Euroglot Translator. Op dit moment is Euroglot nog niet klaar om hele teksten in een keer te vertalen, maar hier werken we wel naar toe.