Iedereen die teksten naar het Duits vertaalt herkent wellicht het volgende probleem. We hebben vaak de neiging om Nederlandse spreekwoorden en uitdrukkingen letterlijk naar het Duits te vertalen. Duits is een taal die ogenschijnlijk veel lijkt op de onze. Echter, hoe klein de verschillen ook soms lijken, ze zijn er wel degelijk. Meestal betreft het hier cultuurverschillen.  Soms zijn de verschillen maar heel klein en nauwelijks waar te nemen. Een goed spreekwoordenboek Duits is dus geen overbodige luxe.

Spreekwoordenboek Duits

Neem bijvoorbeeld de volgende zin:

“Hij heeft er een handje van om de dingen makkelijker te benaderen als dat ze zijn”.

Hoe zou je deze zin vertalen? Een letterlijke vertaling klinkt vreemd en is niet correct. We hebben hier te maken met een idiomatische uitdrukking die niet letterlijk vertaald kan worden. Er zal dus een juist equivalent gezocht moeten worden van de uitdrukking. De juiste Duitse vertaling van deze zin is:

“Er versteht sich darauf die Dinge einfacher zu nehmen als sie sind”

Idiomatische uitdrukkingen

Iedere taal kent vaststaande uitdrukkingen die niet één op één te vertalen zijn. Zou je dit wel doen dan is de vertaling niet meer te begrijpen. Dit soort uitdrukkingen noemen we idiomatische uitdrukkingen. Zinnen die dit soort uitdrukkingen bevatten kunnen alleen idiomatisch vertaald worden. Dit betekent dat er een juist equivalent gezocht wordt in de andere taal. Veel van dit soort uitdrukkingen kunnen worden vertaald met een goed spreekwoordenboek. Hier enkele voorbeelden van idiomatische uitdrukkingen uit Euroglot met hun Duitse equivalenten:

“Boontje komt om zijn loontje”
“alle Schuld rächt sich auf Erden”.

“Over het paard getild zijn”
“auf dem hohen Ross sitzen”
“aufgeblasen sein”

“Een goed begin is het halve werk”
“Anfang und Ende reichen einander die Hände”
“frisch begonnen ist halb gewonnen”

Deze spreekwoorden kunnen niet letterlijk vertaald worden en hun equivalenten zijn cultureel bepaald. Voor een correcte Duitse vertaling ben je dus afhankelijk van een goed spreekwoordenboek Nederlands Duits.

Context

Woorden ontlenen hun betekenis aan de context waarin ze worden gebruikt. Die context is naast taalkundig, vaak ook cultureel bepaald. Daarom is belangrijk om het juiste equivalent van een uitdrukking of spreekwoord te vinden, dat precies past in de context zodat de tekst begrijpelijk blijft voor de Duitse ontvanger en de juiste boodschap overgedragen wordt. Om deze reden zet Euroglot Professional de betekenis centraal. Het woordenboek bevat een schat aan idiomatische uitdrukkingen met een thesaurus functionaliteit. Van iedere idiomatische uitdrukking kunnen gelijksoortige uitdrukkingen bekeken worden, zodat nauwkeurig bepaald kan worden welke uitdrukking het beste in de context past.