Iedereen die teksten naar het Engels vertaalt herkent wellicht het volgende probleem. We hebben vaak de neiging om Nederlandse spreekwoorden en uitdrukkingen letterlijk naar het Engels te vertalen. Engels is een taal die ogenschijnlijk veel lijkt op de onze. Echter, hoe klein de verschillen ook soms lijken, ze zijn er wel degelijk. Meestal betreft het hier cultuurverschillen. Iedereen kent de klassieker “het regent pijpestelen”, “it rains pipesteels” wat in het Engels vertaald wordt met “It rains cats and dogs”. Soms zijn de verschillen maar heel klein en nauwelijks waar te nemen. Een goed spreekwoordenboek engels is dus geen overbodige luxe.

Neem bijvoorbeeld de volgende zin:

“Hij geeft de man een hand”.

Letterlijk zou je dit vertalen met:

“He gave the man a hand”.

Op het eerste gezicht is dit een grammaticaal correcte zin en vreemd klinkt het evenmin. Toch zou een Engelsman de zin vertalen met “He shook hands with the man”. Wil je daarom professioneel een tekst vertalen dan is een goed spreekwoordenboek of idiomatisch woordenboek onmisbaar.

Idiomatische uitdrukkingen

Iedere taal kent vaststaande uitdrukkingen die niet één op één te vertalen zijn. Zou je dit wel doen dan is de vertaling niet meer te begrijpen. Dit soort uitdrukkingen noemen we idiomatische uitdrukkingen. Zinnen die dit soort uitdrukkingen bevatten kunnen alleen idiomatisch vertaald worden. Dit betekent dat er een juist equivalent gezocht wordt in de andere taal. Veel van dit soort uitdrukkingen kunnen worden vertaald met Euroglot. Hier enkele voorbeelden van idiomatische uitdrukkingen uit Euroglot met hun Engelse equivalenten:

“Boontje komt om zijn loontje”
“He that mischief hatches, mischief catches”.

“Over het paard getild zijn”
“Be puffed up”
“Be swollen headed”

“Een goed begin is het halve werk”
“A beard well lathered is half shaven”
“A good beginning is half the battle”

“Het boetekleed aantrekken”
“put on the hair shirt”

Deze spreekwoorden kunnen niet letterlijk vertaald worden en hun equivalenten zijn cultureel bepaald. Voor een correcte Engelse vertaling ben je dus afhankelijk van een goed spreekwoordenboek Engels. Met Euroglot Translator kun je het idioom in zinsverband te kijken. Bijvoorbeeld:

 

Context

Woorden ontlenen hun betekenis aan de context waarin ze worden gebruikt. Die context is naast taalkundig, vaak ook cultureel bepaald. Daarom is belangrijk om het juiste equivalent van een uitdrukking of spreekwoord te vinden, dat precies past in de context zodat de tekst begrijpelijk blijft voor de Engelse ontvanger en de juiste boodschap overgedragen wordt. Om deze reden zet Euroglot Professional de betekenis centraal. Het woordenboek bevat een schat aan idiomatische uitdrukkingen met een thesaurus functionaliteit. Van iedere idiomatische uitdrukking kunnen gelijksoortige uitdrukkingen bekeken worden, zodat nauwkeurig bepaald kan worden welke uitdrukking het beste in de context past.