Sterke werkwoorden veranderen van klank in de verleden tijd of bij het vormen van het voltooid deelwoord. Is er geen klankverandering, dan is het werkwoord zwak. Voorbeelden van sterke werkwoorden in het Nederlands zijn komenkwamgekomen en beginbegonbegonnen. Ook het Duits kent sterke werkwoorden. In dit artikel gaan we het hebben over sterke werkwoorden in het Duits in de tegenwoordige tijd. De meeste sterke werkwoorden in het Nederlands zijn ook sterk in het Duits. Maar pas op! Niet voor alle sterke werkwoorden Duits geldt dit. Sommige sterke werkwoorden in het Nederlands kunnen in het Duits zwak zijn. Een voorbeeld hiervan is:

vragen / vroeg
fragen / fragte

Sterke werkwoorden Duits met een verandering van de stamklinker

Bij het vervoegen van sterke werkwoorden Duits zijn de uitgangen voor zowel sterke als zwakke werkwoorden gelijk. Wat wel kan gebeuren bij het sterke werkwoord is dat de stamklinker verandert in de tegenwoordige tijd. Dit gebeurt echter niet bij alle sterke werkwoorden Duits. Een voorbeeld hiervan is schreiben, hierbij verandert de stamklinker niet:

ich schreibe

du schreibst

er schreibt

Hoe weet je of de stamklinker verandert? Als het werkwoord aan de volgende voorwaarden voldoet kun je ervan uitgaan dat de stamklinker verandert.

  • Je hebt te maken met een vorm van du of er/sie/es
  • Het werkwoord is sterk
  • Er is sprake van een a of e klank.

Is er sprake van een a klank dan verandert dit in een ä zoals bij graben – gräbt. Een lange e klank verandert in ie zoal bij empfehlen – empfiehlt. Een korte e klank wordt i, zoals bij essen – isst.

Uitzonderingen op de regel

De sterke werkwoorden gehen en stehen zijn hierop uitzonderingen. Zij gedragen zich als een zwak werkwoord:

 


gehen stehen
ich gehe ich stehe
du gehst du stehst
er geht er steht

Een andere uitzondering is wanneer stam eindigt op een -t of -d zoals bij het werkwoord finden. Dan krijgen de du en de er/sie/es vormen een extra e:

ich finde

du findest

er findet

Een lijst met alle sterke werkwoorden kun je hier bekijken.