Get the best out of your translation program

To guide you on how to use Euroglot, here you can find tutorials and manuals which handle subjects like using the grammar module, how you can translate a sentence and how you can use synonyms and related words.
2806, 2019

Uitdrukkingen vertalen, hoe doe je dat?

Categories: Tutorials|Reacties uitgeschakeld voor Uitdrukkingen vertalen, hoe doe je dat?

Uitdrukkingen zijn een belangrijk onderdeel van een taal. Een uitdrukking of een zegswijze wordt ook wel een idiomatische expressie of een idioom genoemd. Uitdrukkingen bevatten vaak veel beeldspraak en zijn afgestemd op de cultuur van [...]

1210, 2016

Vertalen aan de hand van betekenisverwante woorden

Categories: Tutorials|Reacties uitgeschakeld voor Vertalen aan de hand van betekenisverwante woorden

Als je een tekst vertaalt is het handig om alle betekenissen die een woord kunnen hebben naast elkaar te zien, zodat je makkelijk kunt bepalen welke betekenis van het woord wordt bedoeld in de context. In het Nederlands gebruiken we [...]

1210, 2016

Hoe gebruik ik de grammatica module?

Categories: Tutorials|Reacties uitgeschakeld voor Hoe gebruik ik de grammatica module?

Een van de handigste functionaliteiten van Euroglot en onmisbaar bij het vertalen van een tekst is de grammatica module. De module laat bij werkwoorden alle mogelijke vervoegingen van het woord zien. Bij zelfstandig naamwoorden wordt [...]