Get the best out of your translation program

To guide you on how to use Euroglot, here you can find tutorials and manuals which handle subjects like using the grammar module, how you can translate a sentence and how you can use synonyms and related words.
1210, 2016

Hoe vertaal ik zinnen met Euroglot Translator(bèta)

Categories: Tutorials|Reacties uitgeschakeld voor Hoe vertaal ik zinnen met Euroglot Translator(bèta)

Geen enkel vertaalprogramma is in staat om een menselijke vertaler te vervangen. Waarom is het automatisch vertalen van een tekst zo moeilijk ? Wat voor zinnen kun je met Euroglot Translator(bèta) vertalen? Hierop zullen we [...]

1210, 2016

Hoe ga ik om met verkeerd vertaalde zinnen

Categories: Tutorials|Reacties uitgeschakeld voor Hoe ga ik om met verkeerd vertaalde zinnen

Niet alle zinnen in Euroglot Translator worden goed vertaald. Het gaat hierbij vaak om lange gecompliceerde zinnen. Er zijn meerdere reden waarom een zin niet goed wordt vertaald. Soms wordt de verkeerde betekenis gekozen en [...]

1210, 2016

Vertalen aan de hand van betekenisverwante woorden

Categories: Tutorials|Reacties uitgeschakeld voor Vertalen aan de hand van betekenisverwante woorden

Als je een tekst vertaalt is het handig om alle betekenissen die een woord kunnen hebben naast elkaar te zien, zodat je makkelijk kunt bepalen welke betekenis van het woord wordt bedoeld in de context. In het Nederlands gebruiken we [...]