Het vertalen van een tekst in een andere taal kan een frustrerende klus zijn. In dit artikel vindt u enkele tips en trucs om je vertaalde tekst vloeiender en aangenamer leesbaar te maken. De onderstaande tips zijn voor diegenen die beschikken over basis computerkennis, een goed vertaalwoordenboek met een thesaurus.

1. Voorbereiding

Voordat je met vertalen begint, zorg dat je goed begrijpt waar de tekst over gaat. Dit betekent dat je de tekst van voor naar achter hebt doorgenomen en de betekenis van ieder woord begrijpt.

2. Onderzoek

Kijk naar een kwalitatieve website over het onderwerp in de doeltaal. Kijk welke onderwerp specifieke woorden er worden gebruikt en in welke toon er over het onderwerp wordt geschreven. Hierdoor leer je niet alleen in wat voor soort taal er wordt geschreven over het onderwerp, je doet ook meer kennis op over het onderwerp, wat de vertaling ten goede komt.

3. Verrijk je tekst met synoniemen

Om je tekst beter te laten lopen kun je synoniemen en gerelateerde woorden gebruiken. Gebruik hiervoor een thesaurus. Door het gebruik van synoniemen wordt je tekst levendiger en makkelijker leesbaar voor je publiek.

4. Gebruik niet teveel metaforen

Metaforen zijn vaak cultuurgebonden en kunnen voor verwarring zorgen in een andere taal. Zelfs in culturen die een taal delen kan het voor verwarring zorgen. De term “payout” of “strike-out” kan prima worden gebruikt in een Amerikaans bedrijf, in een Brits bedrijf komt het echter al snel schreeuwerig over. Verdiep je dus eerst in de cultuur van het land waarvoor je vertaalt en onderzoek welke metaforen en uitdrukkingen er worden gebruikt als je metaforen wilt verwerken in je vertaling.

5. Verwijder woordspelingen

Woordspelingen die leuk klinken in de brontaal kunnen soms niet zo grappig zijn in de doeltaal. Om een woordspeling te begrijpen heb je een zeker niveau van beheersing van de taal nodig. Voor een niet-native speaker is het moeilijk om een woordspeling in de doeltaal te creeeren. Het resultaat zal vaak onduidelijk zijn en de nuance verdwenen.

6. Kijk uit met Acroniemen

Afhankelijk van de context en de branche waarin het gebruikt wordt, kan een acroniem vele dingen betekenen. Als je met acroniemen werkt, beschrijf dan bij het introduceren van het acroniem waarvoor het staat en laat je lezer de betekenis van het acroniem niet raden.