Als je een tekst vertaalt is het handig om alle betekenissen die een woord kunnen hebben naast elkaar te zien, zodat je makkelijk kunt bepalen welke betekenis van het woord wordt bedoeld in de context. In het Nederlands gebruiken we soms dezelfde woorden voor verschillende begrippen, waarbij in het Engels dat verschil gelijk duidelijk wordt, doordat er per begrip een ander woord wordt gebruikt.

Woorden met meerdere betekenissen

Hieronder vertaal ik een zin uit een nieuwsbericht naar het Engels:

De curator onderhandelde met de investeringsmaatschappij van de ondernemer

Als ik in Euroglot de vertaling zoek van het woord curator zie ik dat er in het Engels meerdere vormen van curatoren zijn. Deze worden aangeduid met een ander woord terwijl in het Nederlands voor deze varianten eenvoudigweg het woord ‘curator’ wordt gebruikt. Ik zie gelijk  aan de vertaling dat ik niet de curator bedoel die optreedt in het geval van een handelingsonbekwaam persoon, maar dat ik de curator in het geval van een faillissement bedoel. De vertaling hiervan is official receiver of een assignee in bankruptcy. Ik kan dit in een keer zien doordat de synoniemen en betekenisverwante woorden die tussen haakjes achter het woordconcept staan mij duidelijk maken wat de betekenis van het woord is.

curator

Het juiste woord bepalen aan de hand van synoniemen en betekenisverwante woorden.

Hetzelfde is aan de hand bij het woord onderhandelen. Dit woord heeft meerdere betekenissen en in het Engels worden deze betekenissen aangeduid met andere woorden. In Euroglot zoek ik naar het woord onderhandelen. Aan de hand van de synoniemen en betekenisverwante woorden zie ik gelijk dat ik niet onderhandelen over een prijs bedoel maar dat in deze context onderhandelen over iets wordt bedoeld.

onderhandelen

Door in Euroglot goed te kijken naar de betekenisverwante woorden en synoniemen die achter het woordconcept staan, zie ik dus in een oogopslag welk woord past binnen mijn context. We kunnen nu met behulp van het woordenboek de zin ook vertalen in de zinsvertaler:

assigneeinbankruptcy

Deze tutorial is gemaakt met behulp van het juridisch woordenboek van Euroglot.