Euroglot Dictionary API

Gebruik de Euroglot RESTful woordenboeken API om je applicatie te verbeteren.

Maak je eigen applicatie

Toegang tot alle ingangen in de zestalige woordenboeken Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans met alle woordinformatie, woordsoort, geslacht, en extra taalinformatie zoals taalgebied

 • Python
 • NodeJS

import requests
import json

token = "my-token"
sourcelang = "my-sourcelang"
targetlang = "my-targetlang"
word = "my-word"

url = http://api.euroglot.nl/dictionary/concepts/ + sourcelang + targetlang + word

request = requests.get(url, headers = {Bearer + token})

print("json \n" + json.dumps(request.json()))

 
const https = require("https");

const token = "my-token
const sourcelang = "my-sourcelang"
const targetlang = "my-targetlang
const word = "my-word"
const options = {
  host: 'api.euroglot.nl',
  port: '2345',
  path: '/dictionary/concepts/ + sourcelang +"/" + targetlang + "/"+ word
  method: "GET",
  headers: {
   'Bearer ' + token
  }
 };
https.get(options, (resp) => {
 let body = '';
 resp.on('data', (d) => {
  body += d;
 });
 resp.on('end', () => {
  let translatios = JSON.stringify(body);
  console.log(translations);
 });
});

			
 
Toegang tot alle ingangen in de zestalige woordenboeken met alle woordinformatie, woordsoort, geslacht, en extra taalinformatie zoals taalgebied
 • Opzoeken van woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden in het Engels, Nederlands, Frans, Duits, Spaans en Italiaans
 • Vervoegde en verbogen woorden opzoeken
 • Zowel monolingual als bilingual te gebruiken
 • Opzoeken van synoniemen en betekenisverwante woorden.
 • Juridische, Medische, Chemische, Technische, Financiele en IT vakterminologie opzoeken

Online onderwijs applicaties
De uitspraak van woorden en uitdrukkingen door native speakers en de grammatica functionaliteiten zijn ideaal voor het maken van online applicaties voor het onderwijs.

Games
Maak (meertalige) woordenspellen

SEO toepassingen
Semantiek is belangrijk bij SEO. Gebruik betekenisverwante woorden functionaliteiten voor applicaties op het gebied van SEO zoekwoorden analyse